Slängda böcker blev bibliotek

Tidigare har vi skrivit om hur man kan hyra förråd att förvara sina böcker i som man redan läst men inte vill slänga, men något som nästan är ännu bättre än att magasinera böckerna är att skänka bort dem – det är sopåkaren José Gutierrezs filosofi som under 20 års tid samlat upp böcker som slängts och har nu 20 000 böcker i sitt hem som alla får komma och låna.

BöckerAtt böcker är något värdefullt är det många som tycker, men inte alla. Vissa slänger sina lästa böcker i soporna när de är klara med dem – men i Colombia har sopåkaren José Gutierrez samlat upp alla böcker som slängts och nu har han ett bibliotek om 20 000 böcker hemma som allmänheten får komma och låna, skriver Svenska Dagbladet. I en intervju med New York Times säger Gutierrez att för pojkar och flickor i de fattigare områdena i landet så är böcker lyxvaror som är alldeles för dyra att köpa nya vilket gör att man lånar på bibliotek. Men i huvudstaden Bogotà finns endast 19 kommunala bibliotek att tillgå för stadens 8,5 miljoner invånare och tenderar att finnas långt från de fattigare områdena. Gutierrez menar därför att det behöver finnas fler då böcker är invånarnas frälsning och precis vad Colombia behöver. Därför innehåller hans eget bibliotek allt från kemiböcker till barnklassiker och romaner, men riktar sig framförallt till barn och böckerna har han till mestadels plockat upp från sopstationer i rikare områden i staden. Men tack vare att hans verksamhet uppmärksammats i Colombia har han nu även fått motta donationer från hela landet och han har även rest till Mexiko för att berätta om sin bokpassion för att sprida sitt budskap – att böcker är fantastiska och biblioteken bör värnas bättre om på alla platser i världen. Och det håller vi verkligen med om och tycker att hans initiativ är det bästa på länge!