Papper före datorskärm vid läsning

I ett tidigare inlägg skrev vi om att läsa böcker på mobilen. I dag fördjupar vi oss i ämnet kring läsning, och om vad som är bäst – pappersbok eller digital?

e-bok940I en artikel som vi hittar i Dagens Nyheter kan vi läsa om hur en norsk forskare från universitetet i Stavanger länge forskat kring just läsning och kommit fram till en hel del intressanta resultat. Bland annat är det så att resultaten från forskningen visar att e-böcker som vi läser på våra datorer, mobiler, surf- och läsplattpr inte riktigt till fullo kan ersätta en klassisk bok i papper. I alla fall inte än. Det på grund av att en person som läser en bok på en digital plattform, har det betydligt svårare att sedan återberätta handlingen än den som läser i en fysisk bok i papper.

Forskaren som heter Anne Mangen, menar att den fysiska kopplingen mellan just text och medium försvinner när man läser något på en skärm, det i sig gör det svårare att minnas text och kunna placera saker kronologiskt ur texten. Med en bok får man ett annat fysiskt stöd för att minnas händelser, till och med bara genom att kolla på bokens omslag.

Korrektur görs gärna i pappersform

Digitala texter presenteras dock oftare på ett mer läsvänligt sätt på internet än i en papperstidning, så många läser mer nyheter på det sättet. Men med bakgrundsbelysta skärmar blir det inte en helt naturlig läsmiljö, ögonen irriteras och huvudet kan få värk efter ett tag. Många skriver således fortfarande ut texter som är viktiga och korrekturläser dem i fysiskt format. Särskilt när det kommer till författare men också inför skoluppgifter med uppsatser och inför tentor, utredningar och PM. Sedan är det inte särskilt bra alls med scrolling på en smart telefon, när man läser, det minskar läsbarheten.

Ännu tycks alltså pappersböcker ha en framstående plats bland sina digitala rivaler, och vi får se om det ändras i framtiden när tekniken går framåt.