E-böcker

En av de största förändringarna på bokmarknaden på mycket länge är e-böckerna, alltså böcker som egentligen bara består av en datafil, som läses på en skärm. Skärmen kan vara en mobiltelefon, en datorskärm, en surfplatta eller en e-bokläsare utvecklad speciellt för ändamålet.

E-böcker har flera fördelar framför vanliga böcker. Först och främst går det att få plats med nästan obegränsat antal böcker på en läsarenhet. Den som reser bort för en längre period kan ta med sig hela Per Anders Fogelströms Stockholmsserie, och samtliga böcker i Prousts På spaning efter den tid som flytt, och det kommer inte att ta mer plats, eller väga mer, än om man bara tar med sig en tunn skrift som Hemsöborna.

Fördelar

Det finns heller ingen risk för att en e-bok plötsligt inte finns att köpa, eftersom det inte kostar något för distributörerna att ha den tillgänglig. För datafiler finns egentligen inga lagerkostnader, vilket annars är en stor utgift för många försäljare av fysiska produkter. Utbudet av e-böcker är dock än så länge betydligt mindre än utbudet av fysiska böcker.

En del upplever att det är mer ansträngande för ögonen att läsa texter på en skärm än på en papperssida. Specialiserade e-boksläsare, som Amazons Kindle, har dock skärmar som utvecklats för att efterlikna en vanlig boksida så mycket som möjligt. Dessutom går det ofta att reglera ljusstyrkan, vilket gör att man kan läsa i mörker.

Begränsningar

Eftersom det är enkelt att kopiera digitala filer utan att kvaliteten försämras är det enkelt att distribuera e-böcker, och i teorin är det också enkelt att kopiera dem så att man kan läsa samma bok i sin telefon på tunnelbanan och på sin Kindle hemma. Många distributörer har dock begränsat kopieringsmöjligheterna på olika sätt, eftersom det annars skulle vara svårt för dem att tjäna några pengar på distributionen. Det händer också att utgivare av e-böcker begränsar bibliotekens möjligheter att låna ut flera exemplar av samma e-bok samtidigt. Detta, i kombination med den höga kostnaden förknippad med utlån av e-böcker, har fått vissa kommunala bibliotek att sluta med e-böcker helt och hållet.