Boktanken

Bokens historia

Idag finns det många typer av böcker på marknaden: de kan vara elektroniska, handtryckta och/eller ha sidor av pergament. För det allra mesta avser man dock en tryckt bok, inbunden eller med pocketpärm, med sidor av papper och text och bilder tryckta med bläck, när man talar om en bok.

De allra första ”böckerna” var inte böcker i modern mening. Troligen skrev man på vad som fanns till hands. Sten var ett vanligt material, men allra vanligast var olika former av trä. Enligt en del språkhistoriker är det ingen tillfällighet att det svenska ordet bok också är namnet på ett träd.

I antikens Kina skrev man på silke, i Indien på palmblad och i Mellanamerika på amati-plantans blad, som man senare använde för att tillverka en sorts papper. De första samlingarna av sådan böjliga ”sidor” kan sägas vara de första böckerna.

De äldsta kända exemplen på vad som skulle kunna kallas litterära verk är egyptiernas papyrusrullar. Papyrus (Cyperus papyrus) är en vattenväxt som bl.a. växer i Nilens delta. Märgen från växtens stam pressades och torkades till remsor, som limmades ihop till långa sjok på vilka man skrev. De äldsta bevarade papyrusrullarna är från den femte dynastin, och är därmed ungefär 4400 år gamla. Rullarna kunde vara mycket långa, historien om Ramses III:s regeringstid är 40 meter lång. De hoprullade rullarna förvarades i cylindrar, som var märkta med verkets namn. De flesta skrifter behandlade politik eller religiösa seder.

Boktryckeri

Nästa stora innovation var uppfinnandet av papper, vilket skedde i Kina. Det är inte klarlagt exakt när detta skedde, men man vet att det skedde före år 1000 efter Kristus. Kineserna tryckte böcker med blocktryck, där skrivtecknen skars ut ur träskivor som sedan beströks med bläck, någon gång under Tang-dynastin (618-907). På 1000-tålet började man också att trycka med lösa typer av lera, och senare av koppar eller bly. Den äldsta bevarade text som tryckts med typer är Jikji, en buddhistisk text som daterats till ungefär 1377. Den trycktes på Koreahalvön, och de allra största delarna av texten är idag försvunna.

1440 kom boktryckarkonsten till Europa, genom Johannes Gutenbergs uppfinnande av tryckpressen. Nu blev det mycket billigare att framställa böcker, men det krävdes också mer pengar, eftersom en tryckpress var dyr i inköp. Tryckpressen är en av de första exemplen på industriell tillverkning över huvud taget, och kom att få stor betydelse för hur böcker konsumerades. Även om en del förändringar skett de senaste åren så är mycket sig likt sedan Gutenbergs dagar.